Gå til forsiden    Søg    oversigt    Udskriv 

Om Hans Juul

Hans Juul Jessen er gift med Anne-Lise, og sammen har de fået 3 sønner. Først Michael, derefter Kasper og sidst Nicolai.

Hans Juul har inden han købte Midtgaard arbejdet som smed i 7 år.

I 1992 fik han job hos Thyge Nielsen. Han blev ansat som fodermester med 3 ansatte, det job havde han i 5 år. I 1997 gik han i I/S på Midtgård, der dengang husede 170 søer med sl svin, og 90 ha jord. 2 år efter 1999 køber han resten af I/S + 20 Ha jord mere.

I 2000 bliver der udvidet til 400 søer med salg af 30 kg grise + 50 Ha

I 2004- 5 udvides der til 800 søer med salg af 30 kg grise + 70 Ha, og gården har nu en størrelse på 230 Ha, men der drives ialt 290 Ha, og mandskabet er nu oppe på 4 - 5 ansatte. Smågrise stalden er nu rykket væk fra byen, og ud på Søvigbækvej.

I 2006 bliver der købt en kvæggård med 170 køer og 150 Ha jord, kvæg produktionen bliver nedlagt og konverteret til svin, med en wvm på 320 DE. Der bliver pt 2007 bygget en stald til 1600 søer på kvæggården, og smågrisestalden udvides med 200 %. Ialt 11692 sti pladser, og en produktion på 76.000 smågrise om året.

Så der idag på Hans Juul Jessen farmproduktion, er en produktion på 976 DE og der ejes 400 Ha.

 

 

  • Hans Juul med familien

Seneste nyt:

Om Hans Juul

Facebook

Så er vi også kommet på Facebook :)


På gårdene

Julefrokost

Så der snart julefrokost :)


I marken

Her sker ikke så meget lige pt.