I marken

Afgrøder

De i alt 420 ha jord er udlejet.

Vindmøllen

Vores vindmølle

I 2000 købte vi en vindmølle.

Vindmøllen er en Vestas 1,65 mw. Den er 99,9 meter høj og vingerne er 33 meter lange. Navhøjden er 67 meter.

Den blev videre solgt i 2019.

Naturplan

I 2002 blev der lavet en naturplan over ejendommen. Vi har bla. lavet en sø, som er meget velbesøgt hele sommeren over. Udover har vi trampesti, billebakke, vildtstriber og ca. 25 km læhegn.

Maskiner

Varde Midtgård

Hos Hans Juul er udviklingen gået stærkt. Læs om virksomheden, som på 10 år har etableret en svineproduktion på ca. 76.000 smågrise om året .
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram